KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

23. septembra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo trěbnej dźěsćowskej dowěrje
 

       
wo wozjewjenju dobreho poselstwa wosrjedź žołmow namocy
 

 

Foto: kna

       

wo wutwarjenju pólsko-serbskich stykow

– wjace fotow wo přepodaću myta w Brzegu

– wjace fotow wo wječorku wo Serbach we Wrocławju

 

 
       
wo znowa wotkrytym škleńčanym pokładźe w Kulowje – wjace fotow  
       

wo swědkomaj za Chrystusa na kóncu Druheje swětoweje wójny

 

 

Foto: kna

       
wo nowej tafli, kotraž na Duchowny dom dopomina – wjace fotow
 
       
wo dźensa trěbnej kedźbliwosći hladajo na zakazy serbskich towarstwow před 75 lětami – wjace fotow    
       
wo dobrej atmosferje na druhim dialogowym zetkanju a wo tym, kak biskopja trěbnosć reformow w cyrkwi widźa  

 

Foto: kna

       
wo wjerchowce ze serbskeho kmjena, kotrejež patronatny swjedźeń bu woswjećeny – wjace fotow    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008