KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

23. decembra 2012

  Wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam Katolskeho Posoła přejemy žohnowane hody. Dźakujemy so zdobom za wšu wopokazanu dowěru, swěru a pomoc.
Redakcija
  Übersicht deutsch
 

W hodownym wudaću pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje wo „narodninskim spěwje“, z kotrymž njebjeske wójska Bohu chwału spěwaja
 

       
kotre zarjadowanje hižo 19 lět sobu k duchownemu přihotej na hody słuša – wjace fotow wo adwentnym koncerće chóra Budyskeho Serbskeho gymnazija  

       
što je emeritowany biskop Joachim Reinelt w swojej narěči na swjedźenskim zarjadowanju k 150. róčnicy załoženja Towarstwa Cyrila a Metoda prajił – wjace fotow  

       
na kotre wašnje je mać Tereza hody 1988 w Moskwje přežiwiła
 

Foto: kna

       

što je ze zwobraznjenym prědowanjom měnjene – wjace fotow wo Božich narodkach w zwisku ze zhromadnej dohodownej akciju Katolskeho Posoła, Serbskeho rozhłosa a Wuhladka

přinoški w serbskim rozhłosu wo Božich narodkach

 
       

w powědančku wo wopačnej klice, nanowym wotkazanju a sćěhach njewočakowaneho wopyta

 
       
w KNOTWIŠĆU wo hodownym postrowje młodeje serbskeje misionarki na čas z afriskeho Malawija  
 
   
  čehodla bě hra hospodupytanja za přihladowarjow najrjeńše a najnutrniše předstajenje
 
       
pola kotreje kralowny su zbrašeni Domu swjateho Jana na wopyće byli – wjace fotow  
       
kotre wažne dźěłowe městno w młodźinskim dušepastyrstwje ma so znowa wobsadźić  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008