KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

24. junija 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo swjatym mužu, kotryž je Jězusa wukřćił
 

       
kotry chutny zjaw w cyrkwi biskopska synoda w oktobru wobjedna
 
      Foto: kna


w kotrym nastupanju je sej předsyda ZdK „bóle miłosćiwu pastoralku“ žadał

 
       
što je zetkanje arcybiskopa Zollitscha z wosom iniciatorami „Freiburgskeho wozjewjenja“ wunjesło
 
       
wo ekumeniskej Božej słužbje w Radworju – wjace fotow
 
       

što je europeada we Łužicy wubudźiła, na čož měło so natwarjeć
– impresije z Chrósćic, hdźež běchu hosćo na Božu mšu přeprošeni
   – impresije z hry serbskeje wubranki w Ralbicach
     – impresije z hry serbskeje wubranki w Chrósćicach
       – impresije z kulturneho dnja w Smochčanskim Domje biskopa Bena
           – impresije z hry serbskeje wubranki w Pančicach-Kukowje

 
       

wo lubjenej Božej mši a nalětnim swjedźenju Bratrowstwa – wjace fotow

 
       
na kotre wašnje je so nowy pomnik zbóžneho kapłana Popiełuszki w Działoszynje poswjećił – wjace fotow
 
       
w kotrym za Serbow wažnym domje w Praze bu kontaktny běrow mjez Čěskej a Sakskej wotewrjeny – wjace fotow
 
       
što je pisanosć štwórteho klóšterskeho a swójbneho swjedźenja Budyskeho wokrjesa w Marijinej Hwězdźe wučiniło – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008