KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

26. awgusta 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje, z čim so naše žiwjenje často přirunuje
 

       
kotry wobsah ma zhromadne poselstwo ludam Ruskeje a Pólskeje
 
       
wo zazběhu pišćeloweho maratona
   
       

na kotre wašnje je so wočerstwjenje socialnje potrěbnych swójbow w Smochćicach podpěrało – wjace fotow

 
       
wo zaćišćach, kotrež wšudźe njedožiwiš – wjace fotow wo putnikowanju z Waršawy do Częstochowy  
       

kak je dźesaćlětna Marija swoje prěnje wulke putnikowanje zmištrowała – wjace fotow

   
       
z kotrymi zaćišćemi je so 21 serbskich ministrantkow a ministrantow ze swojich prózdninskich dnjow w Zakopanym nawróćiło – wjace fotow  
       
wo hódnym a wuspěšnym filmje italskeho režisera Pasolinija
 
       
  wo předstajenju serbskeju twórbow na wurjadnym městnje w Drježdźanach – wjace fotow    
       
  w rozmyslowanju, na čo njeměło so w cuzbje pozabyć  
       
  što zelowe kwěćele zwuraznjeja – wjace fotow wo zelowym swjedźenju w klóštrje  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008