KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

29. julija 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo dźělenju chlěba a chlěbowym dźiwje
 

       
wo nowych taflach w Ralbicach, kotrež informuja wo patronce, wosadźe a kěrchowje – wjace fotow
 
       
wo pomocnymaj akcijomaj Towarstwa swjateje Filomeny w Chorwatskej a Bołharskej – wjace fotow
   
       

na kotre wašnje móže so po słowach starobiskopa Joachima Reinelta jedyn wo druheho starać – wjace fotow wo putnikowanju dźěći Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa do Róžanta

– BOŽA MŠA

– MJEZYPROGRAM

– NYŠPOR A WOTCHAD

 
       

wo inwesticiji do přichoda w Radworju – wjace fotow wo poswjećenju nowotwara Katolskeho serbskeho dźěćaceho domu „Alojs Andricki“

 
       

čehodla a na kotre wašnje w Kamjenej pola Radworja wosebje na swjatu Marhatu spominaja – wjace fotow

   
       
wo měšniku-rentnarju z Porurskeje, kotryž je njedawno do Łužicy přićahnył a kotryž chce Chrystusa jako swětło swěta swěćić dać
 
       
kotry zwisk wobsteji mjez krupami w pěskach rěkow a rěčkow z čěskim putniskim městnom Krupku
   
       
wo wustajeńcy TCM w Kulowskej srjedźnej šuli
   
       
kotre serbske temy su lětsa w kalendrje swjateho Bena zapřijate - wjace
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008