KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

30. septembra 2012

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
wo napjatej hrě, kotruž měli sobu hrać
 

       
wo tym, štož su biskopja z Němskeje na swojim nazymskim schadźowanju wobjednawali  

Foto: kna

       

wo dekreće biskopow a wusudźe swětneho sudnistwa nastupajo wustup z cyrkwje 

 

Foto: kna

       
zo njeńdźe při zhladowanju na koncil wo nostalgiju, ale wo přichod  

Foto: kna

 

 

     

wo znowa poswjećenych Swjatych schodach w Rumburkskej Loreće – wjace fotow

 
       
wo kubłanskej jězbje Chróšćanskich wěriwych do kónčiny wokoło Bodamskeho jězora a wo wosebitym zwisku k jich wosadźe – wjace fotow   
       
wo Wrocławskej uniwersiće, na kotrejž je tež mnoho Serbow studowało  

       
wo nowej serbskej modlerskej knižce za dźěći – wjace
   
       
što móhli časnik, cyhel, pohladnica a sanitetny kašćik z domchowanku zhromadneho měć – wjace fotow wo kubłanskim dnju za 1. a 2. lětnik we Worklečanskim Don Boskowym domje  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008