KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

1. septembra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
čehodla je sćerpliwosć wulkotna šansa za křesćana
 

       

wo nowej knize Benedikta XVI.

 
      foto: kna
što je biskop Heiner Koch w Južnej Africe nazhonił
 
       foto: kna

što sej předsyda TCM nastupajo dźěławosć towarstwa přeje – flyer wo dźěławosći TCM

 

       
 

što je dźělenje biblije, za koho to je, kotry wotběh a kotry wužitk to ma

 

   
       

što je hólc z Róžanta na putnikowanju z Waršawy do Częstochowy dožiwił – wjace fotow

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008