KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

1. decembra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje, što rěka adwent swjećić
 

       

wo wuslědkach plenarneje zhromadźizny Centralneho komiteja katolikow

 
      foto: kna
wo dialogowym forumje z ateistami w Berlinje
 
      foto: kna
wo diakonje, kotryž naslěduje prelata Puschmanna w zastojnstwje předsydy Carity  
       
 

wo naslědnicy fararja Schäffela w nawodnistwje pastoralneho wotrjada

 
       

wo projekće w Albanskej, kotryž ma so w lětušej hodownej pomocnej akciji „Łužica pomha“ podpěrać  – někotre fota              – link na film „Albanska: Poslednje potajnstwo Europy“

 
       
  wo zakónčenju Lěta wěry a wjele wobkedźbowanym bamžowskim wučbnym spisu „Evangelii Gaudium“ – cyły spis w němskej rěči
 
      foto: kna

wo poswjećenju rozšěrjeneho rownišća na Budyskej Nuklacej hórce – wjace fotow

 
       
w KNOTWIŠĆU wo młodźinskim nyšporje na swjedźenju Chrysta Krala w Chrósćicach – wjace fotow
 
       
wo załožbje Jana Michała Budarja, z kotrejž buchu hižo we 18.a 19. lětstotku konfesionelne hranicy překročene – wjace fotow
 
       
wo młodym Serbje, kotryž w Mexiku restawrowanje pišćelow nawjeduje – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008