KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

2. junija 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje wo najwjetšim darje, kotryž dóstawamy
 

       

wo zbóžnym bamžu, kotryž njeje tež 50 lět po swojej smjerći zabyty

 
      foto: kna
wo zbožu w kóstkowanju a što ma mejski kral z tym činić – wjace fotow wo swjedźenju w Domje swjateho Jana w Smječkecach
 
       

wo „ekumeniskej“ překwapjence – wjace fotow wo wulěće samostejacych

 

       

wo kubłanskej jězbje KEG, kotraž wjedźeše do zapadneje Čěskeje

 

       

jědnaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada

 
       
  w KNOTWIŠĆU wo bohatstwje zboža a štó je nam dari – wjele fotow wo putnikowanju młodźiny Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa
   
       
  štó je nowa młodźinska referentka w dekanatnym dušepastyrstwje młodźiny
 
       
  wo ruskich zynkach w lodowej pincy – wjace fotow wo nalětnim koncerće Lipy  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008