KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

3. měrca 2013

      Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na prěnjej stronje wo lubosći, kotraž móže tež žadaca być
 

       
kak je so bamž Benedikt XVI. z wěriwymi rozžohnował  
      foto: kna
wo duchownym, kotryž je w pisanej zhromadnosći kaž bratr a přećel – wjace fotow wo 25. róčnicy biskopskeje swjećizny starobiskopa Joachima Reinelta  

       
wo třećim zwjazku cyrkwinskostawizniskeje knihi, w kotrejž su historiske dokumenty z katolskich Serbow zapřijate
 

       

wo prawym mužu w prawym času a na prawym městnje – wjace fotow wo počesćenju wótčincow a swjedźenskej akademiji k 150. róčnicy załoženja TCM a Katolskeho Posoła

 
       
što je farar Gabriš Nawka w swojim přednošku před Budyskimi wuměnkarjemi wo swojich dožiwjenjach w Peru rozprawjał
 
 
   
  zo basnje žiwjenje wotbłyšćuja – wjace fotow wo druhim póstnym seminarje k temje „Tam so dótkatej njebjo a zemja …“
 
       
čehodla měli křižerjo hnydom swoje rukowanske zawěsćenje přepruwować dać - wjace
 
       
pokiwy k Božej mši ze zapokazanjom biskopa Kocha w Drježdźanach – tule  
       
Pokiwy  
       
Radworski mision - přehlad  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008