KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

5. meje 2013

 

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje, hdźe móžeš před Bohom najlěpje wodychnyć
 

       

wo Lipšćanskim signalu pozbudźenja z ekologiskim pječatom – wjace fotow wo połoženju zakładneho kamjenja za najwjetši cyrkwinski nowotwar po politiskim přewróće

 
       
wo kotrych „horcych železach“ su katolscy lajkojo na hłownej zhromadźiznje ZdK diskutowali
 
      foto: kna

wo strowotnym stawje emeritowaneho bamža Benedikta XVI.

 

      foto: kna
čehodla ličba katolikow w Šwedskej stupa
 

       

w kotrej wjesnej kapałce bu busta serbskeho zbóžneho poswjećena

 
       
  wo ponowjenym znamjenju wěry, kotryž pyši nětko zaso Zdźěrjanski kěrchow – wjace fotow
   
       
  wo čěskim cyrkwinskim chórje, kotryž je dwójce we Łužicy spěwał – wjace fotow  
       
  wo cistercienskomaj, kotrejž stej swój železny rjadniski jubilej woswjećiłoj – wjace fotow  
       
  w KNOTWIŠĆU wo nakazanym mordarju, kotryž je firmujomnym wo swojim žiwjenskim puću powědał – wjace fotow wo wudźělenju sakramenta firmowanja w Chrósćicach  
       
  dale w KNOTWIŠĆU wo młodźinskim křižu, kotryž je so zaso na Kukowske hrodźišćo wróćił – wjace fotow wo mejskim nyšporje dekanatneje młodźiny z požohnowanjom jězdźidłow  
       
  wo Božim žohnowanju, kotrež je tež na dróze trěbne – wjace fotow wo nyšporje z požohnowanjom bikerow w Ralbicach  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008