KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

6. januara 2013

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
w čim wobsteji misionariski nadawk TCM a Posoła
 

       
na kotre wašnje knježeše Taizéski duch w Romje  

Foto: kna

       
hdźe a kak su přizjewjenja na eucharistiski kongres móžne
 

       
što katolikojo w Němskej lětsa spočatk adwenta wočakuja
 

       

wo Bohu, kotryž stupi do zymy na zemi – wjace fotow wo předstajenju oratorija „Zyma“ w Njebjelčicach 

 
       

wo měr wuprudźacej hodźince z hudźbu a meditatiwnymi tekstami – wjace fotow wo silwesterskim koncerće w Baćonju

 
       
što je městopředsyda TCM, tachantski farar Wito Sćapan, w swojim prědowanju na dźaknej Božej mši wo nadawku towarstwa mjez Serbami prajił
 
 
   
  na kotre wašnje móžachu so wěriwi w Róžeńčanskej swjatnicy do hodowneho potajnstwa zamyslić – wjace fotow wo hodownym nyšporje, wuhotowanym wot chóra Lipa a dźěći
 
       
na kotre wašnje su so Njebjelčanscy wosadni ze swojim dołholětnym kantorom rozžohnowali
 
       
wo měnjacym so wonkownym wobrazu w katolskich Serbach  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008