KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

7. apryla 2013

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na prěnjej stronje, štó zamóže w swojej njesměrnej lubosći rjećaz złeho přełamać
 

       

wo lětušej jutrońčce w katolskich Serbach

fotowe impresije Baćońskeho procesiona

fotowe impresije Budyskeho procesiona
fotowe impresije Chróšćanskeho procesiona
fotowe impresije Klóšterskeho procesiona

fotowe impresije Kulowskeho procesiona

fotowe impresije Njebjelčanskeho procesiona
fotowe impresije Ralbičanskeho procesiona
fotowe impresije Radworskeho procesiona
fotowe impresije Wotrowskeho procesiona

dźakne kemše křižerjow w Róžeńće


Wutrobne zapłać Bóh Bosćijej Handrikej z Radworja, Pětrej Rabej z Pančic-Kukowa, Angelice Häneltowej z Chrósta, Ludwigej Sachsy z Radworja, fararjej Christophej Birknerej z Geisinga, Christianej Schenkerjej z Kulowa, Michałej Bukej z Njebjelčic a wšitkim dalšim fotografam, kotřiž su nam wobrazy sposrědkowali.

 
       
što dejmantny křižerski jubilar młodym křižerjam radźi
   
       

wo zaćišćach čěskeje wopytowarki jutrońčku w katolskich Serbach

 

       
što měšnika wuznamjenja, kotryž je w Smochćicach swoje 80. narodniny woswjećił
 

       

wo wulkim přećelu Serbow, wo kotrymž su Budyscy serbscy wuměnkarjo na swojim kubłanskim dopołdnju mnoho zajimaweho zhonili

 
       
  na kotre wašnje je nowy oratorij „Serbske jutry“ wužadanje a duchowne wobohaćenje    
       
 
čehodla so kemše na Bože ćěło tola w MDR-telewiziji njepřenjesu
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008