KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

7. julija 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje, čehodla měli z ćěłom a dušu při wěcy być
 

       

kotre žórło njeměli sej wotryć dać – wjace fotow wo putnikowanju katolskich Serbow na swjedźenju Marije wopytanja do Róžanta

 
       
wo čłowječej formje bójskeho wokomika – wjace fotow wo wustajeńcy „Modlerjo“ w Budyskej tachantskej cyrkwi
 
       

wo bilancy prěnich sto dnjow noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa w jeho zastojnstwje

 

       

štyrnaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada

 

       
  wo wotkryću pomnika za serbskeho wědomostnika Mikławša Joachima Wićaza w Kamjenej – wjace fotow
   
       
w KNOTWIŠĆU wo wudźělenju swjateho firmowanja w Kulowje
– wjace fotow
 
       

dale w KNOTWIŠĆU wo mjezynarodnym festiwalu w Marienfriedźe, na kotryž su tež serbscy młodostni přeprošeni – wjace informacijow  | přinošk wo „Bronx Brothers“ a našich bubnarjach z lěta 2010

 
       
wo patronatnym swjedźenju w Dobrošicach – wjace fotow    
       
kotru muzejowu holansku wjes su Budyscy serbscy wuměnkarjo na swojim wulěće wopytali    
       
na kotre wašnje je so hesło „Smy Boža melodija“ na patronatnej Božej mši Domu swjateho Jana zwoprawdźiło – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008