KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

8. septembra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
što woznamjenja, w znamjenju křiža z Jězusom žiwi być
 

       

wo namołwje bamža, so za měr w Syriskej a druhdźe modlić a so posćić

 
      foto: kna
čehodla su facebook, google plus a twitter za cyrkej tak wažneł
 
       foto: kna

wo pomocnej akciji TCM za 16 swójbow, kotrež su we wosadźe fararja Zabłockeho wot wulkeho wohenja potrjechene

 

       
 

wo dwurěčnej wsy, kotraž bě w swojich nětko 600lětnych stawiznach dobre 80 lět wosadna wjes – wjace fotow

 

   
       

wo modlenju kadiša na Budyskim židowskim pohrjebnišću – wjace fotow

 
       
wo katolskim duchownym, kotryž bě swěrny wodźer, wuznamny wědomostnik a płódny spisowaćel – wjace fotow wo spominanju TCM a Maćicy Serbskeje na kanonika Michała Hórnika we Worklecach  
       
wo juwelu města Budyšina, kotryž so w přichodnymaj lětomaj nutřkownje saněrować budźe – wjace fotow  
       
wo wosadnych profesionelnych hudźbnikach z wysokim niwowom na poslednim nyšporu z duchownej hudźbu do renowacije Budyskeje tachantskeje cyrkwje – wjace fotow  
       
wo putnikowanju Serba ze synom a wnučkom do Santiaga de Compostela – wjace fotow  
       
wo zhromadynm wječoru w Domje swjateje Ludmile – wjace fotow  
       
přeprošenje na dźiwadłowe předstajenje pod hołym njebjom w Róžeńće – wjace  
       
wo nowej serbskej protyce z nowym redaktorom – wjace  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008