KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

10. februara 2013

      Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na prěnjej stronje, što zamóže lubosć wšitko wuskutkować
 

       
wo Kolpingowych principijach a čehodla wone po słowach zwjazkoweho prezidenta towaršnosći tyja  
      foto: kna
wo wustajeńcy k putniskej čarje Via Sacra, kotraž je so w Jerusalemje wotewriła  

       
čehodla je so njehladajo wyšich dochodow pomocneho skutka Adveniat mjenje za projekty we Łaćonskej Americe wudało
 

       

kotry serbski duchowny ma na kotrym městnje ke kotrej temje póstne prědowanje – tu je cyłkowny přehlad

 
       
kotry program je w času swjateho misiona w Radworju pod temu „,Wótče naš‛ – žiwy być a wěrić w poćahach“ předwidźany
 
 
   
  štwórty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada
 
       
wo mjedźanej tafli, kotraž dopomina na zbóžnoprajenje – wjace fotow wo přepodaću noweje tafle składnostnje 70. posmjertnin zbóžneho martrarja Alojsa w Dachauwje
 
       
na kotre wašnje chce serbska dekanatna młodźina přez póstny čas kročić – tu přehlad zarjadowanjow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008