KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

10. měrca 2013

      Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na prěnjej stronje, što je přeco ponowjenja potrěbne
 

       
što je designowany biskop Koch k reformaciskemu jubilejej a k postupowanju w padach znjewužiwanja prajił  
       
wo jubilaru, kotryž swěrnje a za ćichim skutkuje  

       
zo so w křižowym puću cyłe žiwjenje jewi – wjace fotow wo třećim póstnym seminarje k temje „Tam so dótkatej njebjo a zemja …“
 

       

wo serbskej policajskej komisarce a hdy je so za swoje powołanje rozsudźiła – wjace fotow wo zetkanju samostejacych w Smochćicach

 
       
kak su so w Radworskej wosadźe nutřkownje, duchownje, ale tež dušinje wobnowili – wjace fotow wo wosadnym misionje w Radworju
 
 
   
 

šesty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada


 
       
čehodla měli křižerjo hnydom swoje rukowanske zawěsćenje přepruwować dać - wjace
 
       
pokiwy k Božej mši ze zapokazanjom biskopa Kocha w Drježdźanach – tule  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008