KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

10. nowembra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
wo lubosći k žiwjenju
 

       

wo naprašniku z Vatikana, kotryž měri so na swójbne žiwjenje

 
      foto: kna
wo židowskim twarskim pomniku w Zhorjelcu, kotryž so poněčim ponowja – wjace fotow
 
       
wo pogromowej nocy před 75 lětami, w kotrejž zachadźachu nacionalsocialisća surowje přećiwo Židam
 
       
wo kapałce w kinje, kasernje jako šulskim centrumje a mólbje swjateho Pětra z wobličom Lenina – wjace fotow wo kubłanskej jězbje serbskeje skupiny do Korutanskeje a Słowjenskeje  
       
 

wo šansy, serbske nałožki do swětoweho kulturneho herbstwa zapřijeć

 
       

wo poswjećenju swjateju křižow w Salowje – wjace fotow

 
       
  w rozmyslowanju wo tym, zo njeměli jenož wo mortwych pozitiwnje rěčeć
 
       
wo wukładnym woknu cyrkwinskeho žiwjenja – wjace fotow
 
       
přeprošenje na hudźbny nyšpor z italskim muskim chórom w Radworju – plakat
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008