KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

11. awgusta 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
što zwostawa po wulkim swjedźenju wěry w Rio de Janieru
 

       

zo swjeći biskopski mostotwarc z Freiburga swoje 75. narodniny

 
      foto: kna
wo open-air-předstajenju w Róžeńće srjedź septembra a što ludźi tam wočakuje – wjace fotow
 
       

w KNOTWIŠĆU, što staj Měrćin a Ignac pod „Cokorowym kłobukom“ w Brazilskej dožiwiłoj – wjace informacijow

 

       
 

dale KNOTWIŠĆU, kelko mozlow móžeš na 86 nohach namakać – wjace fotow

- fota wo wotchadźe z Chrósćic

 

   
       

kak su Sernjančenjo ze socialistiskej premiju swjaty křiž stajili

 
       

čehodla je derje a wužitne, přestawku činić, byrnjež to napinace było – wjace fotow

 
       
z kotrym nawigaciskim nastrojom njepodaš so jenož na jězbu do dowola
 
       
  za wšitkich, kotřiž chcedźa peticiju towarstwa „Naša knjeni na lipje“ hišće podpisać peticija towarstwa "Naša knjeni na lipje"  

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008