KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

13. januara 2013

      Übersicht deutsch
 

pisa mjez druhim

   
na prěnjej stronje w kim so wopokaza, zo je Bóh z nami po puću
 

       
čehodla cyrkej wědomostnu studiju dla seksualneho znjewužiwanja přechodnje zastaji  

Foto: kna

       
wo wuswjećenju bamžoweho priwatneho sekretara na arcybiskopa
 

       
što je Zhorjelski generalny wikar Alfred Hoffmann na swjedźenskim zarjadowanju k 150lětnej róčnicy załoženja TCM prajił
 

       

kak je bamž njeboh Zhorjelskeho starobiskopa pohódnoćił – wjace fotow wo rekwiemje a chowanju emeritowaneho biskopa Rudolfa Müllera

 
       

na kotre wašnje je hesło „Spěwajće dźens wjesele“ w Chrósćicach zwoprawdźiło – wjace fotow wo hodownym koncerće Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra na Třoch kralow

 
       
kak je so žadosć za wulkim swětom w Radworju předstajiła a čehodla je doma najrjeńšo – wjace fotow wo hodownym koncerće Meje w Radworju
 
 
   
  kotre mustwo je lětušu koparsku trofeju dobyło – wjace fotow wo halowym koparskim turněrje TCM w Chrósćicach
 
       
wo hodowničce Budyskich serbskich wosadnych, kotraž so wot połsta lět wotměwa
 
       
na kotre wašnje je so namakane swětło rozdźěliło – wjace fotow wo hodownej hrě a hodowničce na něhdyšim hrodźe w Zdźěri  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008