KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

14. apryla 2013

 

 

  Übersicht deutsch
       
  přeprošuje
na předstajenje noweho duchowneho oratorija „Serbske jutry“, kotryž zaklinči k Božej česći składnostnje 150lětneho wobstaća Towarstwa Cyrila a Metoda z.t. a časopisa Katolskeho Posoła sobotu, 13. apryla, w 19.30 hodź. prěni króć a hišće raz njedźelu,  14. apryla, w 17.00 hodź. w Chróšćanskej cyrkwi
   
       
  a pisa
   
na prěnjej stronje wo překwapjacym wopyće
 

       

wo zamknjenych lěwych durjach kamorčka a zbudźenju zajima za serbske stawizny – wjace fotow

 
       
wo 33lětnym bratrje Benje, kotryž z Budyšina pochadźa a kotryž je w kartuzianskim klóštrje Marienauwje swoje wěčne sluby wotpołožił
   
       

kotre wobrazy dźěchu wobdźělnikam kubłanskeje jězby do Israela wosebje pod kožu – wjace fotow

 

       
wo nowym hospodarskim a personalnym nawodźe klóštra Marijineje Hwězdy, kotryž chce tež posrědnik za serbske naležnosće być
 

       

wosmy dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada

 
       
  na kotre wašnje Jězus Chrystus wobohaća – wjace fotow wo prěnim swjatym woprawjenju w Radworju    
       
što wobsahowaše slědźerski list, kotryž mějachu šulerjo pjatych a šestych lětnikow wo sebi zhotowić – wjace fotow wo nabožnymaj dnjomaj w Don Boskowym domje  
       
hač bu jutrowna swěčka w Drježdźanskej cyrkwi Našeje knjenje z Róžeńće zhotowjena – wjace fotow wo zhromadnym wulěće Róžeńčanskich ministrantow do Drježdźan  
       
zo so fasada klóšterskeje cyrkwje znowa wobnowja  
       
wo Jězusej slubjenej swěrje – wjace fotow wo prěnim swjatym woprawjenju w Ralbicach  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008