KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Wulki přećel Serbow, 

monsignore Josef Šindar, 

je 17. septembra 2013

w starobje 80 lět zemrěł.
  

Rekwiem woswjeći so pjatk, 20. septembra,

w 15.30 hodź. w cyrkwi swjateho Wjacława

w Tišnovje, hdźež bě wón wjele lět

z fararjom, kaž tež sobotu, 21. septembra,

w 10.00 hodź.w cyrkwi swjateju Cyrila a Metoda

w jeho ródnej wsy Lužice pola Hodonína

z naslědnym chowanjom.

 

smjertny nawěšk

 

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

15. septembra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
wo rohowej koži za ćěło a dušu
 

       

wo póstnym a modlerskim dnju za měr w Syriskej a na druhich konfliktnišćach swěta

 
      foto: kna
wo pontifikalnej Božej mši, na kotrejž je emeritowany swjećacy biskop Jurij Weinhold na 40. róčnicu swojeje biskopskeje swjećizny spominał – wjace fotow
 
       

što z posćenjom wudospołnješ – wjace fotow wo putnikowanju katolskich Serbow do Róžanta

 

       
 

wo Zhorjelskim generalnym wikarje, kotryž bu w susodnym kraju z čestnym kanonikom – wjace fotow

 

   
       

wo wuznamnej putniskej cyrkwi w Słowakskej – wjace fotow

 
       
   wo wobrotnym spisowaćelu a wuběrnym znajerju serbšćiny    
       
wo poswjećenju noweho dźěćaceho žłobika w Kulowje – wjace fotow  
       
w KNOTWIŠĆU wo dožiwjenjach a nazhonjenjach młodeje Serbowki w Africe – wjace fotow  
       
dale w KNOTWIŠĆU, kelko kilometrow su młodostni na swojim wulěće w čołmje po Łobju jěli – wjace fotow  
       
što je starobiskop Reinelt wo překrasnym puću křesćanow prajił – wjace fotow wo putnikowanju zbrašenych do Róžanta  
       
přeprošenje na dźiwadłowe předstajenje pod hołym njebjom w Róžeńće – wjace  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008