KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

15. decembra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
wo glasnosći za radosć
 

       

wo tradicionelnje a modernje wuhotowanych Božich narodkach, mjez kotrymiž běštej w Šěrachowje tež dwaj serbskej wustajanej – wjace fotow

 
       
na kotre wašnje su samostejacy ze serbskich wosadow wo wjerškach lěta zhonili a štó je jich překwapił – wjace fotow
 
       
wo spěwnym wječorku w Jaseńcy, kotryž je so na dobro akcije TCM „Łužica pomha“ wuhotował – wjace fotow  
       
 

wo přednošku w Róžeńće, na kotrymž su so prašenja k družčej drasće rozjimali – wjace fotow

 
       

k smjerći fararja pólskich wěriwych w Drježdźanach, kotryž je tež w Budyšinje Bože słužby w pólskej rěči swjećił

 
       
  wo swjatočnosći k česći serbskeho fararja a wopora nacionalsocializma dr. Bena Šołty w Pirnje – wjace fotow wo połoženju plesternaka-kopolaka
 
       

čehodla so nabožina serbskim šulerjam w Budyskim Serbskim gymnaziju zdźěla němsce podawa

 
       
na dźěćacej stronje wo swjatym Francu a narodninarju bamžu Franciskusu – a to z kwisom
 
      foto: kna
  zarjadowanja w putniskej hospodźe w Chrósćicach – kompletny program zymskeje sezony    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008