KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

16. junija 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje, što rěka nowe žiwjenske wašnje konkretnje
 

       

wo wulkotnym swjedźenju wěry w Kölnje

 
      foto: kna
čehodla měła cyrkej stajnje zaso k ludźom hić
 
      foto: kna

na kotre wašnje TCM woporam powodźenja w Měsće Wehlenje pomha – wjace fotow

 

       

čehodla budźe so w Magdeburgu jedna cyrkej na dlěši čas zawrěć dyrbjeć – wjace fotow

 

       
  třinaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada
   
       
  wo kemšach ze serbskimi kěrlušemi w Eichsfeldźe – wjace fotow putniskeje jězby
 
       
  wo emocionalnym hudźbnym dožiwjenju
 
       
wo wulěće pacientow ze sotrami ambulantneje słužby maltezow – wjace fotow  
       
što njese słónco do duše – wjace fotow wo lětnim swjedźenju w Domje swjateje Ludmile  
       
wo princomaj a „wodźe žiwjenja“ – wjace fotow wo swójbnym popołdnju w Njebjelčicach  
       
wo lubjenej Božej mši Bratrowstwa a lětnim swjedźenju – wjace fotow  
       
  wo wulkim dźaknym swjedźenju, na kotryž su wěriwi ze wšitkich wosadow přeprošeni – plakat  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008