KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

17. februara 2013

      Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo poslednich sadach wšěch třoch čitanjow tuteje njedźele a wo mudrosći, kotraž móže nas w póstnym času přewodźeć
 

       
wo připowědźenej demisiji bamža Benedikta XVI., wo kotrymž praji druhi muž Vatikana, zo je pruhi wěrnosće do cyrkwje a swěta přinjesł  
      foto: kna
wo ćichim rewolucionaru na bamžowskim trónje  

      foto: kna
pjaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada
 

       

wo hnydom dwěmaj překwapjenkomaj z Vatikana na jednym dnju za starobiskopa Joachima Reinelta

 
       
wo hłubokim dohledźe do kruteje wěry a Chrystusa lubowaceje woporniwosće zbóžneho martrarja, kapłana Alojsa Andrickeho
 
 
   
  što je předsyda Serbskeho ewangelskeho towarstwa w swojej narěči na swjedźenskim zarjadowanju k 150. róčnicy załoženja Towarstwa Cyrila a Metoda prajił
 
       
wo najwažnišim wuslědku hłowneje a zdobom wólbneje zhromadźizny Towarstwa Cyrila a Metoda w Pančicach-Kukowje – wjace fotow
 
       
što su čłonojo sakskeje KEG na „kulturnym dnju“ z wuměłstwom Krjemla dožiwili  
       
Pokiwy  
       
Radworski mision - přehlad  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008