KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

18. awgusta 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje wo žiwjenskim wubědźowanju
 

       

kotry nadawk widźi kardinal Walter Kasper za cyrkej

 
      foto: kna
čehodla je Zwjazk Carity studiju wo hladanskej situaciji w starownjach wotpokazał
 
       

wo nowym informaciskim materialu srjedźoeuropskich putniskich městnow – wjace informacijow

 

       
 

što je arcybiskop Robert Zollitsch w interviewje ze Süddeutsche Zeitung wo nadawku wosadow rjekł

 

   
       

wo brošurje ze statistiskim materialom katolskeje cyrkwje w Němskej 2012/2013 – wjace informacijow

 
       

wo prěnim předsydźe Towarstwa swjateju Cyrila a Metoda, kotryž je towarstwo 35 lět nawjedował

 
       
wo encyklice „Lumen fidei“, kotraž bu w dalokej měrje wot bamža Benedikta XVI. spřihotowana a wot bamža Franciskusa wudata
 
       
šěsnaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada  
       
wo nowej knize Bena Budarja, kotraž wobsahuje wójnske wosudy serbskich žonow  
       
wo španiskej hudźbje w Smochćicach – wjace fotow  
       
  za wšitkich, kotřiž chcedźa peticiju towarstwa „Naša knjeni na lipje“ hišće podpisać peticija towarstwa "Naša knjeni na lipje"  

       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008