KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

19. meje 2013

 

přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane swjatki 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
wo swjatkownej próstwje, po kotrejž so wobličo zemje wobnowi
 

       

komu je bamž Franciskus swój pontifikat poručił

 
      foto: kna
zo poda so bamž Franciskus na swojej prěnjej wukrajnej jězbje ke chudym, k jatym a k swětowej młodźinje  
       

wo zetkanju dweju bamžow w aktiwnej słužbje we Vatikanje

 

      foto: kna

štó přewozmje po rozsudźe předsydstwa TCM přichodnje zamołwitosć za Katolski Posoł

 

       

wo darach a słabosćach, kotrež měli Bohu woprować – wjace fotow wo putnikowanju chorych a starych ludźi do Róžanta

 
       
  wo prěnim swjatym woprawjenju
w Baćonju – wjace fotow
w Kulowje – wjace fotow
a Budyšinje – wjace fotow
   
       
  wo trěbnej dowěrje, fantaziji a zmužitosći – wjace fotow wo Božej mši z wohnjowymi wobornikami w Róžeńće  
       
  wo dopomnjence na studentske putnikowanje před poł lětstotkom do Róžanta – wjace fotow  
       
  dźesaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada
 
       
  štó je serbski jutrowny kěrluš před prózdnjeńcu zjewjenja swjateje Marije w Lourdesu zanjesł  
       
wo marathonje w Praze a róžowcu při sportowym čriju młodeje Serbowki – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008