KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

20. januara 2013

      Übersicht deutsch
       
 

gratuluje nowemu biskopej Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa dr. Heinerej Kochej, kotrehož je bamž pjatk, 18. januara, pomjenował, a přeje jemu Bože žohnowanje w zamołwitym zastojnstwje.
Pomjenowany bu nowy biskop někotre hodźiny po tym, zo bu aktualne wudaće do ćišćernje podate. Tohodla Katolski Posoł biskopa Heinera Kocha w přichodnym wudaću nadrobnišo předstaji.

 

 

Foto: kna

 

List noweho pomjenowaneho biskopa wosadam Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy

 

 

   
  W tutym wudaću pisa Posoł mjez druhim    
wo dowěrje a wěrje
 

       
na kotre wašnje so europscy měšnicy w nuzy podpěraja  
       
što je biskop Ackermann nastupajo studiju znjewužiwanja přilubił  

Foto: kna

       
što měli runje w tydźenju modlenja wo jednotu we wěrje hišće bóle do swojich próstwow zapřijeć
 

       
što je šefredaktor Katolskeho Posoła, farar Gerat Wornar, w swojej narěči na swjedźenskim zarjadowanju k 150. róčnicy załoženja Towarstwa Cyrila a Metoda prajił
– wjace fotow
 

       

kotre mysle zwuraznja wopytowar hodowneho koncerta Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra hladajo na wozjewjenu recensiju – wjace fotow wo hodownym koncerće Chróšćanskeho cyrkwinskeho chóra na Třoch kralow

 
       
wo wuznamnym, z Kulowa pochadźacym rězbarju, kotryž je před 275 lětami zemrěł – wjace fotow
 
 
   
  třeći dźěl wo žiwjenju swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada
 
       
wo Njebjelčance, kotraž je so dlěje hač 20 lět wo cyrkwinsku drastu a farski dom starała a kotrejž je so wosada za to wutrobnje podźakowała
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008