KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

20. oktobra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
hač dyrbimy Bohu na čuwy hić
 

 

       

kotra próstwa steji w lisće, kotryž je biskop Koch na ZdK pósłał – pastyrski list Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa

   
      foto: kna
wo čim je so na zetkanju předsydow Domowiny a TCM z biskopom Kochom rěčało
   
       
wo čim je předsydstwo TCM wuradźowało  
       


k smjerći swjećaceho biskopa Jurja Weinholda a jeho njesebičnym skutkowanju w Božej winicy – Rekwiem budźe so za njeho sobotu, 19. oktobra, w 10.00 hodź. w Drježdźanskej katedrali swjećić. Po tym je chowanje na Starym katolskim kěrchowje. R.I.P. – někotre fotowe impresije z jeho žiwjenja 

 

       
 

hdźe su wěriwi Chróšćanskeje wosady swój horicont rozšěrili, rjanosće Božeje stwórby dožiwili a zhromadnosć hajili – wjace fotow

 
       

wo duchownohudźbnym nyšporje katolskeho tachantskeho chóra w ewangelskej Michałskej cyrkwi – wjace fotow

 
       
  na kotre wašnje so muslimam křesćanski wid da – namołwa k zběrce za biskopski skutk Missio
 
       
wo kubłanskim dnju za dźěći 3. a 4. lětnika w Don Boskowym domje we Worklecach  
       
wo klóšterskej cyrkwi Marijinej Hwězdy, kotraž je zaso w rjanej pyše – wjace fotow  
       
z kelko podpismami je so peticija za wobchowanje hnadowneho městna w Sakskim krajnym sejmje přepodała – wjace fotow  
       
wo spožčenju Myta Domowiny a Čestneho znamješka Domowiny – wjace fotow
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008