KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

21. apryla 2013

 

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje wo jutrownymaj wočomaj a jeju perspektiwje
 

       

kotre nadawki změje nowa komisija kardinalow za reformu vatikanskeje kurije spjelnić

 
       
wo sydom tonow ćežkej běłej postawje bamža a čehodla bu natwarjena
   
       

wo nowym portreće Benedikta XVI.

 

       
wo wuspěšnym předstajenju hymnusa wuznaća – wjace fotow wo prapremjerje oratorija „Serbske jutry“
 

       

wo duchownje a estetisce poradźenym darje nam wšitkim

 
       
  wo dźaknych słowach za poradźenje duchowneho wjerška składnostnje zhromadneho jubileja    
       
na kotre wašnje bu z darami z katolskich Serbow chudymaj swójbomaj w Albanskej z nuzy pomhane
 
       
wo młodźinskim katechizmje katolskeje cyrkwje, kotryž wuńdźe tele dny hornjoserbsce
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008