KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

21. julija 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje wo studowanju žiwjenskeho plana
 

       

što je sej bamž Franciskus na swojim wopyće na kupje Lampedusa žadał

 
      foto: kna
wo cankach, somoće a parličkach – wjace fotow wo wosebitej wustajeńcy w Budyskim Serbskim muzeju
 
       

kak su kemšerjo we wšelakich rěčach Boha chwalili – impresije z X. mjezynarodneho folklorneho festiwala w Chrósćicach - sobotu

– fota z Božeje mšě njedźelu

– impresije njedźelu popołdnju


 

       

wo móžnym wudobywanju kaolina blisko hnadowneho městna Róžanta – wjace fotow z biotopow blisko Kamjenjeje pola Rakec

 


peticija towarstwa "Naša knjeni na lipje"

 

       
 

w KNOTWIŠĆU wo wudźělenju sakramenta firmowanja w Budyšinje – wjace fotow

– aktualne powěsće wo swětowym zetkanju młodźiny w Brazilskej 

   
       

što dopomina na Božu mšu – wjace fotow wo putnikowanju serbskich dźěći do Róžanta

 
       

w rozmyslowanju, zo njeje ponižnosć nihdy zastarska

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008