KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

22. decembra 2013

 

Wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam Katolskeho Posoła a wužiwarjam našeje internetoweje strony www.posol.de přejemy žohnowane hody a hnadypołne nowe lěto 2014. Dźakujemy so zdobom za wšu wopokazanu dowěru, swěru a pomoc.
Redakcija

  Übersicht deutsch
       
 

W hodownym wudaću pisa

Katolski Posoł mjez druhim

   
wo Immanuelu a najrjeńšim času
 

       

na kotre wašnje je bamž Franciskus swoje narodniny woswjećił

 
      foto: kna
štó z Němskeje je naslědnik kardinala Meisnera we vatikanskej biskopskej kongregaciji
 
      foto: kna
wo tym, zo chce kaolinownja dale pola Róžanta za kaolinom točić
 
       

wo adwentnym koncerće kaž z liturgiskeje protyki – wjace fotow

 
       

kotre adwentne wjeselo su Worklečanscy šulerjo wuměnkarjam w Kulowje wobradźili – wjace fotow

 
       
što móhli nam štyri swěčki prajić
 
       

wo wosebitym memoryju na adwentničce wuměnkarjow KEG

 
       

kak farar w Hondurasu we wosadźe ze 100.000 wěriwymi z pomocu mnohich lajkow skutkuje a što nuznje trjeba – wjace informacijow

 


 
       
wo hodownymaj zwěrjećimaj swědkomaj  
       
wo njewočakowanych wjerškach a wužadanjach lěta 2013 – štóž chce sej wšelake wobrazy hišće raz wobhladać, njech wupyta sej tule wotpowědne čisło  
       
što su šulerjo w Ralbicach wo towarstwje katolskich Serbow zhonili  
       
hač je swójba dźensa hišće požadana  
       
wo dwurěčnej knize z historiskimi pohladnicami ze serbskich wosadow – wjace    
       
wo před nimale lětomaj zemrětym měšniku, kotryž bu tele dny před 50 lětami wuswjećeny, a jeho lubosći k stawiznam    
       
wo hodownej stawiznje wo rozsudźe za žiwjenje    
       
wo wotkryću tafle za dobroćela chudych Serbow – wjace fotow    
       
w KNOTWIŠĆU, čehodla je wažne, zo pozadki znaješ – wjace fotow wo adwentničce dekanatneje młodźiny w Njebjelčicach
   
       
wo misiji z mjenom „wuchodny wětřik“, kotraž we Łužicy zaduje    
       
w stawiznje za dźěći wo Dawidowych hodźoch    
       
  zarjadowanja w putniskej hospodźe w Chrósćicach – kompletny program zymskeje sezony    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008