KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

24. februara 2013

      Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo kapkach smjerće a słódkosći noweho žiwjenja
 

       
zo móhł so konklawe prjedy započeć  
      foto: kna
wo tym, što biskopja za znjewužiwanych žadaja, kak ma so w katolskich chorownjach wumocowanym žonom pomhać a wo přemyslowanjach kardinala k swjećiznje diakonkow  

      foto: kna
z čim su so lětsa w tydźenju wnučkow z dźědom a wowku w Smochćicach zaběrali – wjace fotow
 

       

w kotrym nastupanju nimale jenož w cyrkwi přeco zaso praska – wjace fotow wo prěnim póstnym seminarje k cyłkownej temje „Tam so dótkatej njebjo a zemja ...“

 
       
wo prócowanju wo načasnu ewangelizaciju mjez Serbami – wjace fotow wo hłownej zhromadźiznje Towarstwa Cyrila a Metoda
 
 
   
  z čeho nastanje popjeł, kotryž so na čoło trusy – wjace fotow wo kubłanskim dnju za 1. a 2. lětnik pod temu „Nowy spočatk“
 
       
wo „Mnichowskej monstrancy“ we Łužicy – wjace fotow
 
       
wo knize, kotraž wabi, sej do kraja podstawkowych domow wulećeć  
       
pokiwy k Božej mši ze zapokazanjom biskopa Kocha w Drježdźanach – tule  
       
Pokiwy  
       
Radworski mision - přehlad  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008