KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

24. měrca 2013

      Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na prěnjej stronje, zo zdala hižo jutrowne zerja schadźeja
 

       
na kotre wašnje wostanje bamž Franciskus tež po swojim zapokazanju dale chudym bliski  
      foto: kna
z kotrymi słowami je so nowy biskop dr. Heiner Koch na swojim zapokazanju w Drježdźanach Serbam přiwobroćił - widejo z narěču
   
       

Fotowe impresije ze zapokazanja noweho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa

– do kemšow
– zaćah
spočatk Božeje mšě
– zapokazanje
– postrow pokoja
– ponowjenje sluba
– kemše
– prědowanje
– přinos darow
– próstwy
– eucharistija
– požohnowanje
– postrowy
– wućah
– na Hrodowym naměsće
– Dom katedrale

 

       
što je biskop Heiner w swojim prědowanju měnił, hdyž je wo puću lubosće rěčał
 

       

wo wotewrjenych durjach wěry – wjace fotow wo putnikowanju swójbow ze serbskich wosadow do Róžanta

 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008