KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

24. nowembra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
što tři dypki wo Bohu praja
 

       

wo prěnjej bilancy k Lětu wěry, kotrež so tutu njedźelu z Božej mšu w Romje zakónči

 
       
kak biskop Koch rozsud sudnistwa za šule w swobodnym nošerstwje posudźuje
 
       
štó budźe nowy personalny šef Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa  
       
 

wo duchu wćipnoty a duchu mudrosće

 
      foto: kna

wo njewšědnej tafli w stolicy Alaski a ke kotrej temje su ludźo na njej něšto napisali – wjace fotow

 
       
  wo wustajeńcy českich a słowakskich biblijow w Sakskej krajnej bibliotece
 
       

kak měli jako křesćenjo z njewšědnymi a spektakularnymi dźiwami w našim času wobchadźeć

 
      foto: kna
wo Zdźěrjanskej kantorce, kotraž hižo wot młodosće jara rady spěwa
 
       
na kotre wašnje su dźěći w Njebjelčicach swojeho mjenopatrona a cyrkej wotdeleka hač horje zeznali – wjace fotow wo kubłanskim dnju prěnjowoprawjenskich dźěći  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008