KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

25. awgusta 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje wo ćežkim prašenju a ćežkej wotmołwje
 

       

wo nadpadach na koptisko-katolske cyrkwje, klóštry a cyrkwinske šule w Egyptowskej

 
      foto: kna
kotre wysoke počesćenje je arcybiskop Gänswein w Freiburgu přijał
 
       foto: kna

w rozmyslowanju, što měli w swojim žiwjenju zaso bóle widźeć

 

       foto: kna
 

wo nowej abatisy w Alexanderdorfje a jeje zwiskach do Łužicy – wjace fotow

 

   
       

w KNOTWIŠĆU, kak je młoda Serbowka mjezynarodny prayerfestival w Marienfriedźe dožiwiła – wjace fotow

 
       

wo nazhonjenjach serbskeje skupiny na putnikowanju z Waršawy do Częstochowy – wjace fotow

 
       
wo zelowym swjedźenju w klóšterskej zahrodźe – wjace fotow
 
       
sydomnaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008