KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

26. meje 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
na prěnjej stronje wo 3D-Bohu
 

       

wo čućiwym wobchadźenju abatisy klóštra Marijineje Hwězdy ze sensibelnej temu

 
       
kotre paralele maš w cyrkwi a při kopańcy – wjace fotow wo koparskim turněrje serbskich ministrantow w Pěskecach  
       

wo priwatnej awdiency zwjazkoweje kanclerki pola bamža Franciskusa

 

      foto: kna

wo swjatkownym duchu na primicy Indičana w Kulowje – wjace fotow

 

       

k čemu je nowy Drježdźansko-Mišnjanski biskop wěriwych na putnikowanju swjatki póndźelu w Róženće pozbudźił – fota wo powitanju biskopa

– wjace fotow putnikowanja

fotowe impresije Ludwiga Sachsy

 
       
  po kotrych slědach swjateju Cyrila a Metoda su wěriwi Radworskeje wosady putnikowali – wjace fotow
   
       
  komu měli durje w našim žiwjenju šěroko wotewrěć – wjace fotow wo putnikowanju Zhorjelskeho a Legnicskeho biskopstwa do Krzeszowa  
       
  kotre zahubne straty a sćěhi su Napoleonske wójny we Łužicy měli  
       
  wo prěnim swjatym woprawjenju w Njebjelčicach
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008