KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

27. januara 2013

      Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na prěnjej stronje, kak měł so křesćan we wšelakich ćežkich situacijach zadźeržeć
 

       
wo předwjeselu na wobhladniweho pastyrja – wjace fotow wo předstajenju pomjenowaneho Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopa dr. Heinera Kocha
List noweho pomjenowaneho biskopa wosadam Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy
 
       
što su biskopscy sobubratřa, zastupjerjo ekumeny, stata a Serbow pomjenowanemu Drježdźansko-Mišnjanskemu biskopej w swojich gratulacijach zwuraznili  

       
w interviewje, što je biskop dr. Heiner Koch dotal w Serbach dožiwił, hdy chce znowa přijěć a kak daloko chce serbsce nawuknyć
 

       

kak so wólby noweho biskopa wotměchu a štó je wažnu rólu při tym hrał

 
       
na kotre wašnje su w Chrósćicach lětuši swjedźeń swjateho Bosćana woswjećili
 
 
   
  što je předsyda Domowiny Dawid Statnik w swojej narěči na swjedźenskim zarjadowanju k 150. róčnicy załoženja Towarstwa Cyrila a Metoda prajił
 
       
mysle składnostnje wustajeńcy „Serbska hola. Slědy w pěsku“ – wjace fotow
 
       
wo nowym oratoriju „Serbske jutry“, kotryž je składnostnje 150lětneje róčnicy TCM a Katolskeho Posoła nastał a kotryž su serbske chóry zwučować započeli – wjace fotow wo prěnjej probje w Chrósćicach  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008