KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

27. oktobra 2013

 


  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
što je hłuboki zmysł česćowanja ikonow
 

       

što je prefekt vatikanskeje kongregacije za wučbu wěry k přijeću sakramentow znowazmandźelenych dźělenych zwuraznił

 
      foto: kna
wo Skutku swjateho Maksimiliana Kolbeho, kotryž je swoje 40lětne wobstaće wopominał
 
      foto: kna 
wo měrowej Božej słužbje k zakónčenju spominanja na Bitwu narodow pola Lipska před 200 lětami
 
       


kotre reakcije je nadpad na cyrkej w Kairu wubudźił

 

      foto: kna
 

na kotre wašnje je Chróšćanska wosadna rada wosadne žiwjenje rozjimała

 
       

wo biskopje, kotryž je kóždy nadawk swěru spjelnił – wjace fotow wo rekwiemje a chowanju emeritowaneho swjećaceho biskopa Jurja Weinholda

 
       
  wo počesćenymaj katolskimaj Serbomaj, kotrajž přinošujetaj k serbskemu duchownemu zmyslenju – wjace fotow wo přepodaću Myta Ćišinskeho a Spěchowanskeho myta Ćišinskeho
 
       
wo knize Bena Budarja, kotraž je hódny přinošk k serbskemu stawiznopisej  
       
wo přeco přećelnej a wjesołej rjadniskej sotře, kotraž je swoje 80. narodniny swjećiła  
       
wo wobydlerskej zhromadźiznje k probowym točenjam za kaolinom blisko Róžanta – wjace fotow wo zhromadźiznje a probowym točenju  
       
wo wopyće Broumovskeje wokoliny – wjace fotow
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008