KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

28. apryla 2013

 

 

  Übersicht deutsch
       
  pisa mjez druhim
   
wo wizijach noweje zemje a nowych njebjes
 

       

wo přeprošenju na narodny Eucharistiski kongres

 
       
wo tym, zo su w Francoskej šěroko wo katolskich Serbach rozprawjeli
   
       

wo ekumeniskim nyšporje w Smječkecach – wjace fotow

 

       
wo domje, w kotrymž wobjed wšědnje kaž na kwasu słodźi – wjace fotow wo Domje swjateje Ludmile w Chrósćicach
 

       

dźewjaty dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada

 
       
  čehodla je Bratrowstwo ródnu wjes zbóžneho martrarja Alojsa wopytało – wjace fotow
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008