KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

31. měrca 2013

 

 přeje wšitkim čitarjam, dopisowarjam, roznošowarjam a dobroćelam žohnowane a radostne jutry

 
  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na prěnjej stronje, što jutry wosebje začuwaš
 

       
wo bamžomaj, kotrajž staj bratraj  
      foto: kna
wo wobrazach, kotrež sylnje skutkuja – wjace fotow wo předstajenju widejoweje instalacije „Andricki. Wuznaće“ w Praze  
       
wo wosebitosćach, kotrež widźiš jenož w Kulowskim křižerskim procesionje
   
       

sedmy dźěl žiwjenja swjateju Cyrila a Metoda a stawiznow Velehrada

 

       
w KNOTWIŠĆU, na kotre wašnje su serbscy młodostni wo swojim žiwjenju rozmyslowali – wjace fotow wo křižowym puću w Chrósćicach
 

       

wo wosebitej duchownej hudźbje, kotruž su młodźi ludźo w putniskej cyrkwi zanjesli – wjace fotow wo předstajenju „Serbskeho pasiona“ w Róžeńće

 
       
  w stawiznje, što su jutry w chorowni wuskutkowali    
       
  w stawiznje za dźěći, čehodla zajac jejka nosy    
       
  wo zhromadnosći a komunikaciji w zwisku z prěnim zaćišćom wo nowym bamžu Franciskusu    
       
  wo knize, kotraž rysuje wěryhódny a pisany wobraz cyrkwje w Mišnjanskim biskopstwje wot 1945 do 1970    
       
Pokiwy  
       
  tule je link na wjace informacijow k jutram w katolskich Serbach    
       
  plakat k předstajenju noweho oratorija „Serbske jutry“    
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008