KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

2. februara 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
što wutrobu womłodźa
 

       

što su biskopja hladajo na insolwentnu nakładnistwowu skupinu Weltbild rozsudźili

 
       
wo wustajeńcy wo japoštołomaj Słowjanow w Jenje a čehodla njeje w njej swjatolětny pomnik pola Stróžišća widźeć  
       

wo čim je ewangelski farar w katolskej cyrkwi prědował – wjace fotow wo ekumeniskim nyšporje na bibliskej njedźeli w Budyskim klóšterku

 
       

na kotre wašnje młoda Serbowka zbrašenym dźěćom njedaloko Minska pomha – wjace fotow

 
       
w KNOTWIŠĆU wo prěnjej zbóžnej w jeansach, kotraž je 19 lět power and fun za Boha měła – wjace fotow
 
       

wo swjatym Błažiju a jeho zwiskom z chorosćemi šije

 
       
wo wójnje z hinašimi srědkami – rozmyslowanje k olympiskim hram w Sočiju, kotrež so za něšto dnjow započnu  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008