KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

2. měrca 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
wo wjeselu při pytanju
 

       

hdźe so lětuša swjatkowna akcija wuchodoeuropskeho pomocneho skutka Renovabis zahaji

 
       

wo zetkanju dweju bamžow w Pětrowej cyrkwi

 
       

štó je dźesaty z tuchwilnych kardinalow z Němskeje

 
       
wo přihotach na zjězd katolikow w Lipsku
 
       
što bu při swjatolětnym pomniku njedawno wobškodźene – wjace fotow  
       
wo našim Róžeńće ze swojim poprawnym pokładom nad zemju wjace fotow wo demonstraciji 20. februara
 
       
wo wopyće starobiskopa Joachima Reinelta w kruhu Budyskich serbskich seniorow  
       
wo slěbornym měšniskim jubileju pólskeho fararja, kotryž je wěsty čas tež w Serbach skutkował – wjace fotow  
       
što je biskop Koch na swojim wopyće w Hongkongu a Awstralskej dopóznał  
       
wo likerowni za klóšterskej murju – wjace fotow  
       
kotry serbski duchowny ma na kotrym městnje ke kotrej temje póstne prědowanje – cyłkowny přehlad    
       
  što su dobyćerjo hódančka Małeho knefla na swojim wopyće w Drježdźanach dožiwili – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008