KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

5. oktobra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo potajnstwje, kotrež měli sej wuswětlić
 

       

wo jasnych wuprajenjach k dialogej

 
       Foto: kna
wo nowym předsydźe komisije mandźelstwa a swójby – z konkretnymi předstawami
 
       
wo cilu našeho žiwjenskeho puća – wjace fotow wo nyšporje z požohnowanjom konjacych zapřahow
 
       

na čo so zbrašeni poł lěta dočasa wjesela – wjace fotow wo wulěće motorskich z pobočnym wozom

 
       
wo dźakowanju pěstowarnje w Měsće Wehlenje za pomoc po lońšim powodźenju – wjace fotow  
       
wo dźakowanju za duchowne dary a talenty w Chróšćanskej wosadźe – wjace fotow wo swjedźenskich kemšach k 50lětnemu wobstaću pozawnoweho chóra    
       
zo wostanjetej žiwjenje a lubosć potajnstwje  
       
wo domchowance z přiwzaćom wosadneje młodźiny a swójbnym swjedźenjom w Ralbicach – wjace fotow  
       
wo nyšporje we Worklecach na njezwučenym městnje  
       

wo swjatych křižach při puću na dźěło

 
       
što su Njebjelčanscy seniorojo zeznali a nałožować nawuknyli – wjace fotow  
       
wo nowej knize z drohoćinkami křesćanskeho wuměłstwa w Zhorjelskim biskopstwje  
       
pokiw z poskitkom patra Martina Wolfa k zetkanju 25- do 39lětnych
   
       
Namołwa němskich biskopow k wosebitej kolekće za ćěkancow w Srjedźnym wuchodźe    
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008