KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

6. apryla 2014

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
što Misereor woznamjenja
 

       

za kotry žiwjenski skutk so fararjej Geratej Wornarjej nowe statne Myto Zejlerja spožči

 
       

w kelko dieceznych wariantach bu nowy Gotteslob wudaty

 
      foto: kna
wo multimedialnym projekće za čas ponowjenja Budyskeje tachantskeje cyrkwje – wjace fotow
 
       
wo kubłanskim wječoru katolskeho zjednoćenstwa kubłarjow Sakskeje  
       
kak zhladuje awtorka hudźbneje dramy „Chodźić po rukomaj“ Jěwa-Marja Čornakec sama na wosobinu Alojsa Andrickeho – wjace fotow
 
       
wo dnju sobudźěłaćerjow w pastoralce w Smochćicach  
       
w KNOTWIŠĆU, hdźe su młodostni w zhromadnosći k měrej přišli – wjace fotow wo nócnym modlenju we Worklecach  
       
wo přićahliwej brigadźe, kotraž je moderny oratorij zanjesła – wjace fotow  
       
wo kubłanskim zarjadowanju Budyskich serbskich seniorow, kotřiž su z přednošowarjom w duchu sobu na horje Ararat byli  
      foto: kna
što je na kubłanskim dnju w Don Boskowym domje w srjedźišću stało – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
Und hier können Sie den Katolski Posoł bestellen - auch in PDF-Form per E-Mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008