KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

6. julija 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
kak měli po namjeće biskopa Heinera Kocha swoje rozsudy tworić
 

       

na kotre wašnje so woprawdźita zhromadnosć twari – wjace fotow wo swjedźenskich kemšach k 100. narodninam zbóžneho kapłana Alojsa w Róžeńće

 
       
na kotre wašnje su w Dobrošicach zhromadnosć hajili – wjace fotow wo patronatnym swjedźenju
 
       
wo měšniskej swjećiznje a primicy syna Serbowki w Essenskim biskopstwje – wjace fotow
 
       

kotre wubědźowanje je sportowu zahoritosć w duchu zbóžneho Serba wubudźiło – wjace fotow wo „Tour de Satkula“ we Worklecach
 
       
što su putnicy z Łužicy w Słowjenskej a Chorwatskej dožiwili – wjace fotow  
       
wo njedawno wušłej knize, w kotrejž je dr. Heidan krótko do swojeje smjerće Kulowski „škleńčany pokład“ wopisał
 
       
wo měšniskej swjećiznje a primicy z Budyšina pochadźaceho kartuzianskeho mnicha kotryž je za młodeho Kukowčana cyle cool kmótr – wjace fotow  
       
wo wulěće wuměnkarjow Radworskeje wosady na slědach swjateho Bena  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008