KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

7. decembra 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo powočinjenych wrotach a přeprošenju, přez nje zastupić
 

       

wo jasnych słowach a wulkich gestach swjateho wótca w Turkowskej

 
      Foto: kna
wo duch a dušu pozběhowacej hudźbje w Budyskej serbskej cyrkwi
 
       
wo poměrnje dobrych znamjenjach, zo njebudźe so blisko Róžanta kaolin wudobywać
 
       
zo buchu přepytowanja statneho rěčnistwa dla zhromadźenja 20. februara 2014 w Róžeńće nětko zastajene  
       

wo nowosći w Dobrošicach, kotraž wobydlerjow nětko w adwenće jara zwjesela – wjace fotow

   
       
wo rjadnicy, kotraž chce w swojim wysokim zastojnstwje słužić – wjace fotow wo zetkanju samostejacych w Smochćicach  
       
zo su wopytowarjo na dnju wotewrjenych duri w Domje swjateho Michała wušiknosć zbrašenych nazhonić móhli – wjace fotow
 
       
wo přeco zaso wobohaćacej pisanosći – wjace fotow wo adwentnym hudźbnym nyšporje w Njebjelčicach
 
       
štó je sebje na foće z Borborku spóznał wjace fotow  
       
wupisanje dźěłoweho městna nawody/nawodnicy za Dom swjateho Michała, dźěłarnju za zbrašenych, w klóštrje Marijinej  Hwězdźe
   
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008