KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

 

Katolski Posoł  

njedźelu,

9. februara 2014

 

 

  Übersicht deutsch
       
 

pisa mjez druhim

   
čehodla dyrbjeli sól we sebi měć
 

       

kotre nowe nastorki steja w lisće, kotryž je biskopska konferenca do Vatikana nastupajo mandźelstwo a seksualnosć napisała

 
       
wo alpinisće na bamžowskim trónje, kotryž je encykliku přećiwo nacionalsocialistam spisał
 
       

wo poswjećenju nowych rumnosćow mebloweje posłužby Carity – wjace fotow

 
       

čemu chce so dotalny Kamjenski kapłan Prokop přichodnje wěnować

 
       
što čłowjeka hakle na čłowjeka přetworja
 
       

wo serbskich pomnikach, za kotrychž cyłkowne inwentarizowanje je hišće wjele prócy trěbne

 
       
wo planowanym wušim zhromadnym dźěle Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa ze susodnymi biskopstwami w Čěskej a Pólskej  
       
w KNOTWIŠĆU wo nowym wobrazu Alojsa Andrickeho, kotryž bu na Don Boskowy dom připrawjeny a poswjećeny – wjace fotow  
       
na kotrym dnju móža wšitcy demonstrować, zo njeby so blisko hnadowneho městna Róžanta kaolin wudobywał  
       
wo filmje, kotryž je dokument wěry  
       
ke kotrej składnosći bu Budyskemu tachantskemu kantorej Friedemannej Böhme titul cyrkwinskeho hudźbneho direktora spožčeny  
       
kotrej serbskej basni je słowakski kulturny měsačnik wozjewił  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail     

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008