KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

10. awgusta 2014

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
wo rozdźělnych pruwowanjach zmužitosće w žiwjenju
 

       

wo putnikowanju ministrantow z Němskeje do Roma

 
       
wo nowej knize, kotruž je biskop Clemens Pickel wudał
 
       
wo dopomnjenkach na něhdyšeho fararja Krupčanskeje swjatnicy, kotryž je njedawno zemrěł – historiske fotowe impresije wo putnikowanjach do Krupki
 
       


w KNOTWIŠĆU wo wulkotnej zhromadnosći, kotruž su młodźi putnicy nazhonili – wjace fotow wo putnikowanju serbskich młodostnych do Krupki

 
       
wo koncertomaj, kotrejž stej so we wobłuku 20. łužiskeho hudźbneho lěća w cyrkwjomaj wotměłoj  
       
wo schowanej kapałce pola Miłoćic – wjace fotow  
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
A tule móžeće sej Katolski Posoł skazać - tež jako PDF na e-mail

   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008