KATOLSKI    

POSOŁ

Časopis katolskich Serbow
Załoženy 1863

Wudawa Towarstwo

Cyrila a Metoda z.t.

Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin

 

  Katolski Posoł  

njedźelu,

11. meje 2014

 

 

  Übersicht deutsch
  pisa mjez druhim    
na kotre prašenja biskop Koch wěriwych wo wotmołwy prosy
 

       

wo wustajeńcy wobrazoweho chronista 

 
       

wo ekumeniskim nyšporje w Chrósćicach – wjace fotow

 
       
kotre wysoko dotěrowane myto čěski měšnik dóstanje
 
       
wo klóštrje we Vatikanje, kotryž je wot 2013 zdobom městno wotpočinka bamža Benedikta XVI.  
       
w KNOTWIŠĆU, k čemu je biskop Koch firmowanych namołwjał
    fota wo firmowanju w Njebjelčicach
    fota wo firmowanju w Ralbicach
 
       
w kelko rěčach a kotrym cyłkownym nakładźe je młodźinski katechizm „Youcat“ w běhu třoch lět wušoł  
       
wo Radworskej wosebitosći – wjace fotow wo mejskim nyšporje z procesionom po wsy  
       
wo maćeri, kotraž k Jězusej wjedźe – wjace fotow wo mejskim nyšporje w Róžeńće, kotryž je TCM wuhotowało  
       
zo měli sej dźěći Božu lubosć přeco wažić a česćić
    fota wo prěnim swjatym woprawjenju w Ralbicach
    fota wo prěnim swjatym woprawjenju w Radworju
 
       
Pokiwy  
       
Serbska protyka    
       
Und hier können Sie den Katolski Posoł bestellen - auch in PDF-Form per E-Mail
   

 

 

 

CMS by jan budar media | Alle Inhalte sind © by Katolski Posoł 2008